ตำแหน่งที่รับสมัคร

1. พนักงานออกแบบผลิตภัณฑ์

รายละเอียดของงาน

1. ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เซรามิค รวมถึงสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น Catalogue หรือ Brochure

2. ตรวจแก้ไข และประสานงานกับโรงพิมพ์ หรือโรงงานเซรามิค

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่ต้องการ :

  • เพศ ไม่จำกัด
  • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator, 3D Studio Max, Rhino, Cinema 4D และ Solidwork 
  • มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานตามโจทย์ของลูกค้าได้ถูกต้อง
  • มีความอดทน แก้ไขปํญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
  • Sketch งานด้วยมือได้
  • Request พิเศษ : ถ้าสนใจให้ส่ง Resume และ Portfolio งานมาตาม e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เพื่อพิจารณาก่อนเรียกเข้ารับการทดสอบที่บริษัท

สถานที่ปฏิบัติงาน

เลขที่  503 อาคาร เค.เอส.แอล ทาวเวอร์ ชั้น 19

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 

 

Contact Us

Chengteh Chinaware (Thailand) Co.,Ltd.

503 K.S.L Tower 19Th   Fl, Sriayudhya Rd. Bangkok 10400 Thailand.

Tel. (662)642-6180-8
Fax: (662)642-6189, (662)642-6190
Email: kent@kslgroup.comsaowaneep@kslgroup.com , wimolrut@kslgroup.com